ЗD-Септ, 1 л
Средство предназначено для дезинфекции,
Медецинский холдинг Орион